Tyrosine

نام آزمایش

Tyrosine

نوع نمونه
پلاسما EDTA
حجم نمونه
۲ میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
۱ میلی لیتر
نگهداری نمونه
“۱ روز در دمای ۸ -۲ c˚ ، یک ماه در ۲۰- c˚”
حمل و نقل نمونه
در ۸ -۲ c˚ یا ۲۰- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
“حجم کم ، همولیز”
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
“ناشتا ، چند روز قبل از آزمایش از مصرف داروهای آندروژن ، گلوکاگون و ویتامین C اجتناب گردد.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.