تصویرها

خانه / Images
نوشته

عید سعید فطر مبارک

عید رمضان امد و ماه رمضان رفت / صد شکر که این امد و صد حیف که آن رفت… ضمن تبریک عید فطر همراهان و مراجعه کنندگان عزیز آزمایشگاه دکتر برادران در روز های پنجشنبه و جمعه از ساعت ۸ لغایت ۱۳ باز میباشد.   تلفن: ۰۳۱۳۲۲۳۲۰۱۸