Transferrin saturation

نام آزمایش

Transferrin saturation

اطلاعات بالینی: ترانسفرین یک گلیکوپروتئین با وزن مولکولی ۷۹۵۷۰ دالتون است. آی تی
شامل یک رشته پلی پپتیدی با ۲ زنجیره الیگوساکارید متصل به گلیکوزید است و در
ایزوفرم های متعدد. سرعت سنتز در کبد می تواند مطابق با تغییر یابد
آهن مورد نیاز بدن و ذخایر آهن. ترانسفرین پروتئین انتقال آهن در سرم است.
در موارد کمبود آهن ، میزان اشباع ترانسفرین بسیار حساس به نظر می رسد
شاخص کاهش عملکرد آهن. سطح فریتین در صورت کمبود افسرده می شود
آهن ذخیره سازی در سیدروپنی ، اگر غلظت ترانسفرین سرم باشد ، می توان کمبود آهن را حذف کرد
کم ، مانند التهاب یا کمتر معمول در موارد کمبود اسید اسکوربیک. در غربالگری برای
هموکروماتوز ارثی ، اشباع ترانسفرین نشانه بهتری از هموزیگوت را فراهم می کند
ژنوتیپ نسبت به فریتین است. درمان کم خونی با اریتروپویتین در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه است
فقط زمانی موثر است که آهن دپوی کافی وجود داشته باشد. بهترین روش نظارت برای تعیین است
اشباع ترانسفرین در طول درمان. اشباع ترانسفرین همراه با فریتین a
پیش بینی قطعی در مورد حذف بیش از حد آهن در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کبدی.

نوع نمونه
“سرم ، پلاسما EDTA، پلاسما هپارینه ”
حجم نمونه
۰٫۶ میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
۰٫۳ میلی لیتر
نگهداری نمونه
“۷ روز در دمای ۸ -۲ c˚ ، سه ماه در ۲۰- c˚”
حمل و نقل نمونه
در ۸ -۲ c˚ یا ۲۰- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم

مفید برای: غربالگری بیماریهای مزمن اضافه بار آهن ، به ویژه هموکروماتوز ارثی
تفسیر: آهن سرم ، ظرفیت اتصال کل آهن (TIBC) و درصد اشباع مفید هستند
فقط در غربالگری بیماریهای مزمن اضافه بار آهن ، به ویژه هموکروماتوز ارثی. با اينكه
آهن سرم ، TIBC و درصد اشباع به طور گسترده ای برای تشخیص کمبود آهن ، سرم استفاده می شود
فریتین یک وسیله بسیار حساس و قابل اعتماد برای نشان دادن کمبود آهن است. به صورت ارثی
هموکروماتوز ، آهن سرم معمولاً بالای ۱۵۰ میکروگرم در دسی لیتر است و درصد اشباع بیش از ۶۰٪ است. که در
در حالت های اضافه بار آهن پیشرفته ، درصد اشباع اغلب از ۹۰٪ فراتر می رود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.