SGPT (ALT)

نام آزمایش

SGPT (ALT)

اطلاعات بالینی: آلانین آمینوترانسفراز (ALT) در درجه اول در سلولهای کبدی وجود دارد. در ویروسی
هپاتیت و سایر اشکال بیماری کبدی همراه با نکروز کبدی ، ALT سرم حتی افزایش می یابد
قبل از اینکه علائم و نشانه های بالینی بیماری ظاهر شود. اگرچه سطح سرمی هر دو آسپارتات است
آمینوترانسفراز (AST) و ALT هر زمان که فرایندهای بیماری سلول کبدی را تحت تأثیر قرار دهد ، افزایش می یابد
یکپارچگی ، ALT یک آنزیم خاص کبدی است. افزایش سرمی ALT به ندرت در مشاهده می شود
شرایطی غیر از بیماری کبدی پارانشیمی. علاوه بر این ، افزایش فعالیت ALT مدت طولانی تری ادامه دارد
نسبت به فعالیت AST انجام می شود.

نوع نمونه
“سرم ، پلاسما EDTA ، پلاسما هپارینه ، مایع نخاع ”
حجم نمونه
۱ میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
۰٫۵ میلی لیتر
نگهداری نمونه
“۷ روز در دمای ۸ -۲ c˚ ، سه ماه در ۲۰- c˚”
حمل و نقل نمونه
در ۸ -۲ c˚ یا ۲۰- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
“حجم کم ، همولیز ، ضد انعقاد نامناسب”
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
قبل از نمونه گیری مصرف داروهای hepatotoxic مورد توجه قرار گیرد.

مفید برای: تشخیص و پایش بیماری کبد همراه با نکروز کبدی
تفسیر: افزایش مقادیر آلانین آمینوترانسفراز (ALT) در کبد پارانشیمی مشاهده می شود
بیماری هایی که با تخریب سلولهای کبدی مشخص می شوند. مقادیر معمولاً حداقل ۱۰ برابر بیشتر از مقادیر هستند
دامنه طبیعی ممکن است سطحها به مقادیر ۱۰۰ برابر حد بالای مرجع برسند ، اگرچه ۲۰ تا
ارتفاعات ۵۰ برابری بیشتر دیده می شود. در هپاتیت عفونی و سایر التهابات
شرایط م affectثر بر کبد ، ALT به طور مشخص بالاتر از آسپارتات است
آمینوترانسفراز (AST) و نسبت ALT: AST که به طور معمول و در شرایط دیگر کمتر از ۱ است ،
از وحدت بزرگتر می شود سطح ALT معمولاً قبل از علائم و نشانه های بالینی افزایش می یابد
بیماری ظاهر می شود

Leave a Reply

Your email address will not be published.