PSA

نام آزمایش

PSA

نوع نمونه
“سرم ، پلاسما EDTA ، پلاسما هپارینه”
حجم نمونه
۱ میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
۰٫۵ میلی لیتر
نگهداری نمونه
“۲ روز در دمای ۸ -۲ c˚ ، سه ماه در ۲۰- c˚”
حمل و نقل نمونه
در ۸ -۲ c˚ یا ۲۰- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداری گردد.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
“حجم کم ، همولیز ، منجمد، ضد انعقاد نامناسب”
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
قبل از آزمایش معاینه پروستات نشده باشد وورزش سنگین نداشته باشد. حداقل ۴۸ ساعت از آخرین انزال گذشته باشد.

نام روش اندازه گیری
CLIA

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.