پاتولوژی

خانه / پاتولوژی

بخش پاتولوژی آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان

کلمه پاتولوژی از کلمه یونانی پاتو (بیماری ) و لوژی (علم مطالعه) تشکیل شده است. علم پاتولوژی یعنی علم بررسی بیماری ها و در سه حیطه قابل بیان است.
آسیب شناسی عمومی  (General Pathology)

آسیب شناسی تشریحی (Anatomical Pathology)

آسیب شناسی بالینی (Clinical pathology)

پاتولوژی در آزمایشگاه دکتر برادران که به تشخیص بیماری ها براساس آنالیز آزمایشگاهی مایعات بدن مثل خون، ادرار، و بافتها با استفاده از شیمی، میکروبیولوژی، خونشناسی و آسیب شناسی مولکولی میپردازد، یکی از بخش های مهم آزمایشگاه می باشد که همه روزه به انجام آزمایشهای مختلف و سرویس دهی به بیماران عزیز می پردازد. پاتولوژیست های آزمایشگاه دکتر برادران به دلیل سطح و توان علمی بالا همیشه به بهترین و با دقت ترین نتایج در آزمایشات دست پیدا می کنند و آزمایشگاه دکتر برادران روز به روز در حال تلاش برای ارتقا دقت و صحت در نتایج آزمایشات می باشد.

بخش پاتولوژی آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان توسط گروهی از پاتوبیولوژیست‌ها ، کار سیتولوژی ، پاپ اسمیر ، FNA ، پاتولوژی بافت ها ،  IHC  را انجام می‌دهند