هورمون شناسی

خانه / هورمون شناسی

بخش هورمون شناسی آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان

هورمون ها مواد شیمیایی هستند که در درون ریز ساخته می شوند و در داخل خون جریان پیدا می کنند. این مواد روی سلول های هدف گیرنده دارد و با نشستن روی آن تغییرات اعمال می کند. مقدار هورمون‌ها توسط ارتباطات پیچیده اعضای دستگاه درونریز با هم و با دستگاه عصبی تنظیم می‌شود.

در بدن انسان دو نوع کلی هورمون وجود دارد: هورمون‌های استروییدی مانند هورمونهای جنسی و آمینو اسیدی. گیرنده‌های هورمون‌های امینو اسیدی در روی سلول‌های هدف قرار دارد و گیرنده‌های هورمون‌های استروییدی در درون سیتوپلاسم و یا روی هسته قرار دارند.

این بخش (بخش هورمون شناسی) نیز یکی از مهمترین بخش های آزمایشگاه دکتر برادران می باشد که با استفاده از تجهیزات مدرن و کیت های معتبر، طیف وسیعی از هورمون ها و شاخص های سرطان با روش بسیار دقیق مورد آزمایش قرار می گیرند.

بخش هورمون آزمایشگاه دکتر برادران با دارا بودن سه دستگاه کمیلومینسانس و یک دستگاه الکتروکمیلومینسانس Roche elecsys ، دستگاه گاماکانتر و Diasorin – liason و…. آزمایش هورمون‌های تیروئیدی ، جنسی ،تومورمارکر و ….. را در کوتاه ترین زمان انجام می‌دهد. این بخش از آزمایشگاه دکتر برادران با استفاده از تجهیزات به روز، متد های به روز و کیت های معتبر در کنار کادر پرسنلی متخصص و حرفه ای آزمایشات مربوط به هورمون شناسی را در بهترین کیفیت و دقت به انجام می رساند.

تجهیزات این بخش از آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان عبارت است از:

 الایزا ریدر

 الایزا واشر
گاماکانتر
دستگاه الکسیس جهت بررسی هورمونها با روش الکترو کمی لومیناسنس