سرولوژی

خانه / سرولوژی

بخش سرولوژی آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان

سرم‌شناسی یا سرولوژی (Serology) شاخه‌ای از علوم زیستی است که بررسی سِرُم خون و سایر مایعات بدن می‌پردازد. آزمایش‌های سرم‌شناسی اغلب بر این اساس استوارند که به‌جای یافتن یک آنتی‌ژن یا عامل بیماری‌زا در بدن آسان‌تر است که پاسخ اختصاصیِ بدن به آن آنتی‌ژن را جست‌وجو کرد؛ مثلاً به‌جای جست‌وجوی و آزمایش ویروس ایدز، پادتن علیه ویروس ایدز در بدن را سنجید؛ بالا بودن سطوح پادتن در خون نشانهٔ مواجههٔ فرد با ویروس ایدز است.

در این بخش از آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان، تست هایی نظیر CRP, ASO, RF, Wright, Widal و … جهت بررسی بیماری هایی از قبیل: تب مالت، حصبه، سیفلیس، روماتیسم  قلبی و … مورد بررسی قرار می گیرند.

روش‌های انجام آزمایش‌های سرم‌شناسی در آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان عبارتند از:

 • تست الیزا
 •  آگلوتینه شدن
 • پرسیپیتاسیون
 • تست فیکاسیون کمپلمان
 • فلورسانت آنتی بادی

آزمایشات بخش سرولوژی آزمایشگاه دکتر برادران :

 • ۲ME
 •     Anti streptolysin O titre
 • C.R.P-Quantitative
  C.Reactive protein
 • Coombs Wright
  Cryo Glubolin
  High Sensitive CRP
  Mono test
  RF-Quantitative
  Rheumatoid factor
  RPR
  VDRL
  Widal
  Wright agglutination test

Leave a Reply

Your email address will not be published.