بیوشیمی

خانه / بیوشیمی

بخش بیوشیمی آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان

زیست‌شیمی یا بیوشیمی یا شیمی حیات (Biochemistry or Biological Chemistry) که به بررسی و مطالعه فرایندهای شیمیایی در سازوارههای زیستی است. زیست‌ شیمی با ساختار و عملکرد اجزاء سلولی مثل پروتئینها، کربوهیدراتها، لیپیدها، اسیدهای نوکلئیک، و انواع دیگر زیست‌ مولکولها سر و کار دارد. هدف زیست‌ شناسی شیمیایی پاسخ دادن به سؤال‌هایی است که از زیست‌شیمی ناشی می‌شوند. این علم بر پایه آزمایش‌هایی استوار است که بر اساس آن‌ها در نتیجه تشخیص اختلالات در مقدار مواد تشکیل دهنده بدن، بیماریهای مرتبط با آن‌ها شناخته می‌شود.

بخش بیوشیمی آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان شامل در دو بخش بیوشیمی خون و بیوشیمی ادرار و مایعات بدن به فعالیت می پردازد.

بیوشیمی خون

این قسمت از آزمایشگاه دکتر برادران به بررسی و انجام کلیه تست های مرتبط با زمینه بیوشیمی می پردازد. این بخش با داشتن کادر ممتازی و متخصص و همچنین مجموعه ای کامل از انواع دستگاه های به روز و کارآمد سطح بالایی از آزمایشات را ارائه می کند که توانسته اعتماد بیماران و متخصصان امر را به حسن فعالیت خود جلب کند. همچنین به دلیل اینکه بیوشیمی علمی است که بسیار در سطح جهان و ایران در حال پیشرفت است آزمایشگاه دکتر برادران با شرکت در برنامه های آموزشی و علمی سعی در ارتقا سطح علمی خود و پرسنل خوددر این زمینه دارد.

بخشي از تجهيزات موجود در بخش بیوشیمی آزمایشگاه دکتر برادران خون به شرح ذيل می باشد :

–    اتوآنالایزر هیتاچی
–    اتوآنالایزر کوباس اینتگرا
–    اتوآنالایزر BS 800
–    الکترولیت آنالایزر Convrgent

بیوشیمی و آنالیز ادرار و مایعات بدن

این بخش از آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان به بررسی نمونه ای ادرار  و مایعات از طریق ماکروسکوپی، میکروسکوپی و همچنین اندازه گیری آنالیت های مختلف در ادرار می پردازد. از جمله تستهایی که در این قسمت انجام میگیرد می توان به اندازه گیری کاتکول آمین ها و سایر متابولیتهای ادراری اشاره نمود. همچنین تست آنالیز اسپرم در این بخش از آزمایشگاه دکتر برادران انجام میگیرد.
تجهیزات تخصصی موجود در قسمت بیوشیمی آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان عبارتند از:
–    دستگاه تمام اتوماتیک آنالیز ادرار
–    دستگاه اسپرمو گرام