ایمونولوژی

خانه / ایمونولوژی

بخش ایمونولوژی آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان

ایمنی‌شناسی یا ایمونولوژی یکی از شاخه‌های زیست‌پزشکی است که به بررسی انواع واکنش ایمنی جانداران در برابر آنتی ژن‌های بیگانه و روند ایجاد مصونیت در برابر عوامل بیماری‌زا می‌پردازد. این علم هم به جنبه های فیزیولوژیک پاسخ دفاعی بدن به عوامل بیگانه، و هم به جنبه های پاتولوژیک سیستم ایمنی مانند بیماریهای خودایمنی، حساسیت، نقص ایمنی، واکسیناسیون و پیوند اعضاء می‌پردازد.

واحد ایمونولوژی و سرولوژی در آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان به بررسی و انجام کلیه آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی مرتبط با سیستم ایمنی انسان می پردازد. تشخیص آنتي باديها و آنتي ژن هاي مربوط به عوامل عفونی، انجام آزمایش های تخصصی در افراد مبتلا به آلرژی و انجام تست های تخصصی و فوق تخصصی مربوط به طيف وسیعی از بيماريهاي اتوايمیون تنها بخشی از فعالیت های این واحد از آزمایشگاه دکتر برادران می باشد. همچنین بخش ایمنولوژی آزمایشگاه برادران اصفهان با مجهز بودن به سیستم پیشرفته فلوسیتومتری آزمایش های تخصصی در این زمینه مانند ایمنوفنوتایپینگ را بر حسب درخواست پزشک انجام میدهد.

بخشي از تجهيزات آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان به شرح زير است :

  • سيستم اليزاريدر مدلAwareness
  • سيستم اليزاواشر
  • دستگاه کوباس اینتگرا
  • میکروسکوپ ایمنوفلورسنت
  • سیستم بررسی آلرژن