Morphine

نام آزمایش
Morphine

نوع نمونه
ادرار رندوم
حجم نمونه
۴ میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
۲ میلی لیتر
نگهداری نمونه
“۷ روز در دمای ۱۵ تا ۲۵ c˚ ، یک ماه در ۸ -۲ c˚، برای مدت طولانی تر در ۲۰- c˚”
حمل و نقل نمونه
در ۸ -۲ c˚ یا ۲۰- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
قبل از نمونه گیری مصرف داروهای کدئین مورد توجه قرار گیرد.

نام روش اندازه گیری
photometeric

Leave a Reply

Your email address will not be published.