Macroprolactin

نام آزمایش
Macroprolactin

نوع نمونه
سرم
حجم نمونه
۱ میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
۰٫۵ میلی لیتر
نگهداری نمونه
“۲ روز در دمای ۸ -۲ c˚ ، سه ماه در ۲۰- c˚”
حمل و نقل نمونه
در ۸ -۲ c˚ یا ۲۰- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
۴-۳ ساعت پس از بیدار شدن از خواب نمونه گیری شود . ۲ روز قبل از انجام آزمایش از فعالیت جنسی واسترس ومصرف داروهای استروژن وانسولین THR اجتناب گردد.

نام روش اندازه گیری
CLIA

Leave a Reply

Your email address will not be published.