Hematocrit (HCT)

نام آزمایش
Hematocrit (HCT)

نوع نمونه
خون تام حاوی EDTA
حجم نمونه
۱ میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
۰٫۵ میلی لیتر
نگهداری نمونه
۴ ساعت در دمای ۱۵ تا ۲۵ c˚ یا ۱ روز در ۸ -۲ c˚
حمل و نقل نمونه
در ۸ -۲ c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
“حجم کم ، منجمد ، لخته”

نام روش اندازه گیری
Cell counter

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.