HBcAb (Total)

نام آزمایش
HBcAb (Total)

آنتی بادی های هسته ای هپاتیت B (anti-HBc Ab) اندکی پس از شروع ظاهر می شوند
علائم عفونت هپاتیت B و بلافاصله پس از ظهور آنتی ژن سطح هپاتیت B (HBsAg).
در ابتدا ، ضد HBc Ab تقریباً به طور کامل از کلاس IgM تشکیل شده و به دنبال آن ، ضد HBc نیز ظاهر می شود
IgG ، که هیچ روش تشخیصی تجاری برای آن وجود ندارد. آزمایش آنتی بادی های کل ضد HBc ، که
آنتی بادی های IgM و IgG را تشخیص می دهد و آزمایش آنتی بادی های ضد HBc IgM ممکن است تنها مارکرها باشد
از عفونت اخیر هپاتیت B که در “دوره پنجره” قابل تشخیص است. دوره پنجره با شروع می شود
ترشح HBsAg و با ظهور آنتی بادی های آنتی ژن سطح هپاتیت B (ضد HBs) پایان می یابد
آب) Anti-HBc total Ab ممکن است تنها نشانگر سرولوژیکی باشد که سالها پس از قرار گرفتن در معرض هپاتیت B باقی مانده است.
این روش برای استفاده در تشخیص آزمایشگاهی و نه برای غربالگری سلول ، بافت و خون مورد تأیید FDA است
اهدا کنندگان

نوع نمونه
“سرم ، پلاسما EDTA ، پلاسما هپارینه، پلاسما سیتراته”
حجم نمونه
۱ میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
۰٫۵ میلی لیتر
نگهداری نمونه
“۷ روز در دمای ۸ -۲ c˚ ، سه ماه در ۲۰- c˚”
حمل و نقل نمونه
در ۸ -۲ c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
“حجم کم ،همولیز، لیپمیک”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.