GCT (glucose challenge test)

نام آزمایش

GCT (glucose challenge test)

 

 

 

 

 

 

نوع نمونه
سرم
حجم نمونه
۱ میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
۰٫۵ میلی لیتر
نگهداری نمونه
“۵ روز در دمای ۸ -۲ c˚ ، شش ماه در ۲۰- c˚”
حمل و نقل نمونه
در ۸ -۲ c˚ یا ۲۰- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
“ابتدا نمونه خون ناشتا بیمار گرفته می‌شود. سپس بعد از مصرف ۵۰ گرم گلوکز ، بعد از یک ساعت نمونه دوم گرفته می‌شود.”
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتا

نام روش اندازه گیری
photometeric

Leave a Reply

Your email address will not be published.