Cyclosporine

نام آزمایش
Cyclosporine

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع نمونه
خون تام حاوی EDTA
حجم نمونه
۲ میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
۱ میلی لیتر
نگهداری نمونه
“۷ روز در دمای ۸ -۲ c˚ ، یک ماه در ۲۰- c˚”
حمل و نقل نمونه
در ۸ -۲ c˚ یا ۲۰- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
“حجم کم، همولیز،ایکتریک،لیپمیک ، ضد انعقاد نامناسب ، نمونه لخته”

نام روش اندازه گیری
RIA

Leave a Reply

Your email address will not be published.