دسته: <span>برای آزمایشگاه</span>

خانه / برای آزمایشگاه
روش تهیه ی نمونه ارسالی به آزمایشگاه دکتربرادران
نوشته

روش تهیه ی نمونه ارسالی به آزمایشگاه دکتربرادران

برای رسیدن به یک جواب صحیح و قابل اعتماد در آزمایش های مولکولی نیاز به یک نمونه گیری بسیار دقیق و مدیریت شده می باشد، و در صورت عدم دقت لازم باعث تجزیه مواد ژنتیکی عوامل بیماریزا و ایجاد جواب های غیر قابل اعتماد می شود. بر این اساس آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان نکاتی را برای...

الدسترون
نوشته

الدسترون

یک هورمون مینرالو کورتیکوئید است که در ناحیه گلومرولوزا قشر غده فوق کلیه ساخته شده و تحت کنترل سیستم رنین -انژیوتانسین میباشد. افزایش اولیه الدسترون با هیپو کالمی افزایش ترشح الدسترون افزایش فشار خون و سرکوب میزان فعالیت رنین پلاسما مشخص میگردد. ⁉️امادگی بیمار : متغیر های قبل از ازمایش که باید کنترل شوند شامل...

روش صحیح شستن دست در آزمایشگاه
نوشته

روش صحیح شستن دست در آزمایشگاه

آزمایشگاه یک محل تمیز و عاری از عوامل بیماری زا می باشد و افرادی که در این محل کار می کنند نیز باید بهداشت فردی خود را به بهترین نحو رعایت کنند، شروع این کار با شستن دست ها می باشد. در ادامه آزمایشگاه دکتر برادران توصیه هایی را برای انجام شستشوی دست ها به...

تست ACTH
نوشته

تست ACTH

هورمون ازاد کننده کورتیکوتروپین که از هیپوتالاموس ترشح میشود .موجب تحریک ترشح ACTH  میگردد که خود منجر به تحریک ترشح کورتیزول اندروژن های فوق کلیوی و مینرالوکورتیکوئیدها از قشر فوق کلیوی خواهد شد. ⁉️امادگی بیمار : بیمار باید از نیمه شب ناشتا باشد.و از هر گونه استرس پرهیز کند. نمونه گیری : نمونه هایی که...

  • 1
  • 2