دسته: <span>روانشناسی</span>

نشانه خطرناک افسردگی که باید جدی گرفته شود
نوشته

نشانه خطرناک افسردگی که باید جدی گرفته شود

افسردگی یکی ازبیماری هایی است که در سالهای اخیر به دلیل تغییر در سبک زندگی افراد و کاهش روابط اجتماعی بین آن ها بسیار رایج شده است، از این رو می بایست به نشانه های این بیماری توجه ویژه نموداز این رو آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان در ادامه به برخی از نشانه های افسردگی اشاره...

تک فرزندی با روان فرزند شما چه کار می کند؟
نوشته

تک فرزندی با روان فرزند شما چه کار می کند؟

شکنندگی بچه هایی که تک فرزند بودند، به دلیل اینکه خواهر یا برادری نداشتند که رقابت کردن سالم را با او تمرین و تجربه کنند با مشکلاتی در زمینه پذیرش واقعیت های زندگی روبه رو شدند. آنها  که از زبان والدینشان هیچ گاه کمتر از گل نشنیده بودند، با کوچکترین تشری می شکستند و پا...

مدیریت خشم
نوشته

مدیریت خشم

گام های ساده ای که می توانید بردارید:   نفس عمیقی بکشید، به طوری که تصور کنید نفس شما از «ته دل» برمی آید.   به طور آهسته عبارتی آرام بخش مانند «استراحت»، یا «سخت نگیر» در حالی که نفس عمیق می کشید پیش خود تکرار کنید.   از تصاویر استفاده کنید؛ پیش خود یک...

روانشناسی موفقیت
نوشته

روانشناسی موفقیت

اشتیاق؛ انگیزه ما برای طی مسیر نخستین عامل موفقیت، اشتیاق است.افراد موفق کاری را انجام می دهند که به آن عشق می ورزند و تنها کسب درآمد به آنها انگیزه بیشتر نمی دهد. نکته جالب اینجاست که اگر کاری را با علاقه انجام دهید، پول و درآمد هم خود به خود به دست می آید....