CA 242

نام آزمایش

CA 242

نوع نمونه
“سرم ، پلاسما EDTA ، مایعات بدن”
حجم نمونه
۱ میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
۰٫۵ میلی لیتر
نگهداری نمونه
“۳ روز در دمای ۸ -۲ c˚ ، برای مدت طولانی تردر ۲۰- c˚”
حمل و نقل نمونه
در ۸ -۲ c˚ یا ۲۰- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداری گردد.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
“حجم کم، همولیز،ایکتریک،لیپمیک

نام روش اندازه گیری
Elisa

Leave a Reply

Your email address will not be published.