Apolipoprotein B, Serum

نام آزمایش

Apolipoprotein B, Serum

اطلاعات بالینی: آپولیپوپروتئین B (ApoB) جز protein اصلی پروتئین با چگالی کم است
لیپوپروتئین (LDL). مقدار کلسترول موجود در LDL متفاوت است ، اما هر LDL حاوی است
دقیقاً ۱ پروتئین ApoB. بنابراین ، ApoB یک شاخص قابل اطمینان تر از LDL در گردش در مقایسه با است
کلسترول LDL (LDL-C). نشان داده شده است که ApoB با ذرات LDL به همان اندازه عمل می کند
اندازه گیری شده توسط طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته ای است. (۱) ApoB به شدت با افزایش همراه است
خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی (CVD) و اغلب با پیش بینی خطر ابتلا به LDL-C بهتر عمل می کند
بیماری کرونر قلب. (۲-۴) بیماران با غیر HDL-C قابل قبول (یا LDL-C) اما افزایش ApoB
در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به CVD باقی بمانند. برعکس ، بیماران با ApoB پایین قابل قبول اما متوسط
افزایش غیر HDL-C یا LDL-C در معرض خطر کاهش CVD است. (۵،۶) سرانجام ، در ۷ مورد مختلف
آزمایشات بالینی تصادفی کنترل شده با پلاسبو ، کاهش ApoB در استاتین بیشتر با آن ارتباط داشت
کاهش خطر CVD نسبت به غیر HDL-C یا LDL-C. (7)

نوع نمونه

سرم

مفید برای: ارزیابی خطر قلبی عروقی مطالعات پیگیری در افراد مبتلا به چربی پایه
اقدامات متناقض با عوامل خطر یا تظاهرات بالینی مطالعات قطعی عوامل خطر قلبی
در افرادی که سابقه خانوادگی قابل توجهی در مورد بیماری عروق کرونر یا سایر عوامل خطر افزایش دارند
تأیید مشکوک به abetalipoproteinemia یا hypobetalipoproteinemia

Leave a Reply

Your email address will not be published.