Aldosterone

نام آزمایش
Aldosterone

نوع نمونه
“سرم ، پلاسما EDTA ، ادرار رندوم یا ۲۴ ساعته”
حجم نمونه
ادرار ۲۰ میلی لیتر و سایر نمونه ها ۰٫۸ میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
ادرار ۱۰ میلی لیتر و سایر نمونه ها ۰٫۴ میلی لیتر
نگهداری نمونه
“۳ روز در دمای ۸ -۲ c˚ ، یک ماه در۲۰- c˚”
حمل و نقل نمونه
در ۸ -۲ c˚ یا ۲۰- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
“ماده نگهدارنده: ۱۰ تا ۱۵میلی لیتر Hcl 6 mol/L یا ۱۰ تا ۱۵گرم Boric acid ، از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداری شود.”
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
“حجم کم، همولیز،ایکتریک،لیپمیک”
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
.داروهای ضد فشار خون ودیورتیک ها ۲ هفته قبل از آزمایش با مشورت پزشک متوقف شود

نام روش اندازه گیری
Elisa

Leave a Reply

Your email address will not be published.