Acid phosphatase(total)

نام آزمایش
Acid phosphatase(total)
کد آزمایش

نوع نمونه
سرم ( رجوع شود به راهنمای جمع آوری نمونه)
حجم نمونه
۰٫۶ میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
۰٫۳ میلی لیتر
نگهداری نمونه
“۵ روز در دمای ۸ -۲ c˚ ، برای مدت طولانی تر در۲۰- c˚ ”
حمل و نقل نمونه
در ۸ -۲ c˚ یا ۲۰- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
“۱میلی لیتر سرم حاوی ۳۰میکرولیتر اسید استیک ۱% مولار ، نمونه سریع جدا شود . از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداری گردد.”
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
“ترجیحاً ناشتا ، چند روز قبل از انجام آزمایش از مصرف داروی سفوتاکسیم اجتناب گردد. و نیز از معاینه رکتال (DRE )، بیوپسی پروستات ، ماساژ پروستات اجتناب گردد.”

نام روش اندازه گیری
photometeric

Leave a Reply

Your email address will not be published.