۲۷می روز جهانی طب اورژانس گرامی باد

با سلام

همراهان و مراجعه کنندگان عزیز:

ضمن عرض تبریک روز جهانی طب اورژانس

ازمایش های ترپونین دی دیمر(FDP),گاز خون و کلیه ازمایش های اورژانس در ازمایشگاه دکتر برادران انجام میشود

تلفن:

۰۳۱۳۲۲۳۲۰۱۸

۰۳۱۳۲۲۳۲۰۳۸

Leave a Reply

Your email address will not be published.