🗣دعوت به همکاری🗣

🗣دعوت به همکاری🗣
با سلام
همراهان عزیز :
آزمایشگاه دکتر برادران به یک نیروی سوپروایزر فنی دعوت به همکاری می نماید.

تلفن:
۰۳۱۳۲۲۳۲۰۱۸
داخلی ۱۱۴

Leave a Reply

Your email address will not be published.