وسترن بلات در آزمایشگاه دکتر برادران

وسترن بلات در آزمایشگاه دکتر برادران

تست وسترن بلات در آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان

آزمایش وسترن بلات یک روش بسیار اختصاصی برای شناسایی و سنجش بیان پروتئین های مورد نظر در مخلوطی از پروتئین ها می باشد.در این آزمایش پروتئین مورد جستجو علاوه براین که با کمک آنتی بادی اختصاصی شناسایی می شود از نظر وزن مولکولی نیز مورد بررسی و تاًیید قرار می گیرد. به همین دلیل اختصاصیت این آزمایش در مقایسه با سایر روش های ایمونو اسای مانند الیزا و ایمونوفلوروسنت خیلی بیشتر می باشد.از این جهت است که در بیمارانی که با روش الیزا آزمایش HIV آنها مثبت می شود برای اطمینان در آزمایشگاه دکتر برادران با روش وسترن بلات نتایج تایید می گردد.

بخش مولکولار ایمونولوژی آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان مجهز به تجهیزات لازم برای انجام انواع SDS-PAGE و Western blotting می باشد. این تجهیزات شامل تانک الکتروفورز عمودی، تانک انتقال، پاور ساپلای و غیره از بهترین شرکت های تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی می باشد.

در آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان از این تکنیک به منظور بررسی و تاًیید حضور یک آنتی بادی یا آنتی ژن دربدن و تشخیص بیماری های عفونی و خصوصا بیماری های خودایمن استفاده می شود.همچنین این تست کاربردهای بسیار فراوانی در پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دارد.

آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان با در اختیار داشتن بهترین تجهیزات وسترن بلات و متخصصین مربوطه آمادگی کامل برای انجام این آزمایش و اعلام نتایج کامل و دقیق به جامعه پزشکی و علمی کشور را دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.