نقص ایمنی در اثر عفونت

نقص ایمنی در اثر عفونت

سایتومگالوویروس:

معمولا مونوسیت ها را آلوده می کند و توانایی این سلول ها را در عرضه آنتی ژن کاهش می دهد.همچنین CMV، یک مولکول مشابه با اینترلوکین ۱۰ انسانی تولید می کند که از فعالیت لنفوسیت های T جلوگیری می کند.

 

ویروس انفولانزا

 

موجب لنفوپنی(کاهش لنفوسیت ها) به صورت موقت در سیستم ایمنی می شود.علاوه بر این اختلال در کلیرانس موکوسی پاتوژن ها و تولید لنفوسیت های T تنظیمی طی عفونت در استعداد ابتلا به عفونت های ثانویه به خصوص پنومونی طی عفونت آنفولانزا نقش دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.