مدارک مورد نیاز برای بیمه

مدارک مورد نیاز برای بیمه

۱- بیمه کوثر:

کپی صفحه اول دفترچه- کپی نسخه- کپی کارت ملی – ( برای کسانی که کارت ملی ندارند کپی شناسنامه الزامی است )

توجه : کسانی که بیمه کوثر دارند هر روز صبح تا قبل از ساعت ۲ ظهر مراجعه فرمایند

۲- بیمه ایران :

کپی صفحه اول دفترچه – کپی نسخه

۳- بیمه اتیه سازان :

کپی صفحه اول دفترچه – کپی نسخه

Leave a Reply

Your email address will not be published.