مدارک مورد نیاز برای انجام آزمایش

خانه / برای بیماران / مدارک مورد نیاز برای انجام آزمایش
مدارک مورد نیاز برای انجام آزمایش

مدارک مورد نیاز برای انجام آزمایش

در صورت مراجعه به آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان برای انجام امور آزمایشگاهی باید موارد زیر را همراه خود داشته باشید تا انجام آزمایش صورت پذیرد. اولین مورد تعیین نوع آزمایش است ، در صورتی که آزمایش شما به تجویز پزشک  انجام می شود، باید داخل نسخه یا دفترچه بیمه شما ذکر شده باشد، و در صورت اینکه آزمایش به درخواست خود بیمار انجام می شود وجود کارت شناسایی معتبر خصوصا در مورد آزمایش هایی نظیر ، آزمایش گروه خون، آزمایش بارداری، عدم اعتیاد، هپاتیت و ایدز و ارائه آن به متصدی مربوطه در آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان لازم می باشد.

وجود دفترچه بیمه عکس دار برای استفاده از خدمات دفترچه های بیمه لازم است.

درصورت استفاده از نسخه آزاد وجود کارت شناسایی معتبر نیاز است.

در مورد آزمایشات پاتولوژی توجه کنید که حتما نتایج آزمایش های قبلی خود و سایر مدارک پزشکی را همراه خود بیاورید.

برای انجام آزمایش سلامت جنین همراه داشتن نتیجه آخرین سونوگرافی الزامی می باشد.

توجه داشته باشید که در صورت همراه نداشتن هر یک از موارد بالا انجام تست در آزمایشگاه دکتر برادران انجام نخواهد شد و ارائه این مدارک تنها برای جلوگیری از خطاهای ممکن می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.