قبل از ازمایش پروستات بدانید…

قبل از ازمایش پروستات بدانید…

یک هفته قبل از انجام ازمایش نباید معاینه پروستات نمونه برداری از ان یا معاینه مقعد انجام شود.

۴۸ ساعت قبل از انجام ازمایش نباید انزال یا مقاربت جنسی داشته باشید.

همچنین نباید در این فاصله دوچرخه سواری کنید.

در صورتی که اخیرا از پروستاتتان سونوگرافی شده است ان را به مسئول ازمایشگاه ارائه دهید.

رادیوتراپی و داروهایی مثل تستوسترون می تواند باعث افزایش نتایج این ازمایش شود.در این موارد ازمایشگاه را مطلع کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published.