عید سعید فطر مبارک

عید سعید فطر مبارک

عید رمضان امد و ماه رمضان رفت / صد شکر که این امد و صد حیف که آن رفت…

ضمن تبریک عید فطر

همراهان و مراجعه کنندگان عزیز آزمایشگاه دکتر برادران در روز های پنجشنبه و جمعه از ساعت ۸ لغایت ۱۳ باز میباشد.

 

تلفن:

۰۳۱۳۲۲۳۲۰۱۸

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.