سرویس خونگیری در منزل

سرویس خونگیری در منزل

با توجه به اینکه بسیاری از بیماران توانایی خارج شدن از منزل را ندارند و یا به علت پاره های از مسائل مراجعه به آزمایشگاه برای آن ها سخت می باشد، آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان جهت رفاه حال این بیماران عزیز سرویس خون گیری در منزل را اجرا می کند. بدین صورت که یک متخصص مجرب از آزمایشگاه دکتر برادران پس از هماهنگی های لازمه به منزل بیمار مراجعه می کند و نمونه ی مورد نیاز را تهیه می کند. لازم به ذکر است که نمونه گیری در منزل با دقت بسیار بالا و توسط افراد ماهر از سوی آزمایشگاه صورت میگیرد و در نتیجه نتیجه حاصل از این نمونه کاملا قابل اعتماد و سالم می باشد و هیچ گونه نگرانی برای بیمار محترم وجود نخواهد داشت.

آزمایشگاه دکتر برادران در تلاش است تا رضایت بیماران عزیز را جلب نماید و تمام تلاش خود را در این امر متمرکز نموده است تا بیماران عزیز هیچ گونه مشکلی در استفاده از خدمات آزمایشگاه نداشته باشند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.