سبزیجات سبز

سبزیجات سبز

مثل کلم، کاهو،اسفناج، کرفس افسردگی را کاهش می‏دهد و حتی جریان خون را به سمت مغز بهبود می‏بخشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.