ولادت حضرت رسول اکرم محمد(ص)

همراهان ومراجعین گرامی

ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت رسول اکرم محمد(ص) ،

آزمایشگاه دکتر برادران روز یکشنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۰ ازساعت ۸ الی ۱۳ بازمیباشد.

تلفن: ۳۲۲۰۹۸۹۳
۳۲۲۲۹۲۸۴

Leave a Reply

Your email address will not be published.