رابطه ورزش با دیابت

رابطه ورزش با دیابت

فواید ورزش برای افراد دیابتی:

۱-کنترل بیماری دیابت

۲-کاهش وزن

۳-اعتماد به نفس بیشتر

۴-تحمل تنشهای عصبی

Leave a Reply

Your email address will not be published.