جویدن ناخن

جویدن ناخن

جویدن ناخن علاوه بر ایجاد احساس خجالت  و داشتن ناخنهای زشت، اثرات خطرناک دیگری نیز دارد

عفونتهای دهان
مشکلات دندانی
ناتوانی استفاده از دستها
عفونت ناخن

Leave a Reply

Your email address will not be published.