توصيه مي شود زوجين قبل از بارداري به موارد زير توجه کنند :

توصيه مي شود زوجين قبل از بارداري به موارد زير توجه کنند :

لذا به خانم هايي که تا کنون به بيماري سرخجه مبتلا نشده اند توصيه مي شود که واکسن سرخجه را بزنند و تا مدت ۳ ماه بعد از زمان تزريق واکسن ، باردار نشوند .

Leave a Reply

Your email address will not be published.