تهیه نمونه خلط

تهیه نمونه خلط

تهیه نمونه خلط در آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان

شما ممکن است برای انجام آزمایشات دستگاه تنفسی در آزمایشگاه دکتر برادران نیاز به تهیه خلط از گلوی خود داشته باشید، برای تهیه این نمونه بهتر است به موارد زیر توجه کنید تا نتیجه حاصل از آزمایش برای شما قابل اطمینان باشد.

برای تهیه نمونه خلط نیاز است که قبل از انجام نمونه گیری در آزمایشگاه دکتر برادران هیچ گونه داروی آنتی بیوتیک استفاده نکرده باشید.

سعی کنید نمونه را تنها در ظرف خاصی که آزمایشگاه به شما می دهد جمع آوری کنید.

بعد از بیدار شدن از خواب مقداری آب و نمک که رقیق باشد را در دهان قرقره کنید و خالی کنید.

قبل از عمل نمونه گیری یک دم و بازدم عمیق انجام دهید و همراه این کار سرفه های به نسبت شدید انجام دهید.
خلطی که همراه با سرفه خارج می شود را در ظرف مورد نظر که آزمایشگاه دکتر برادران در اختیار شما قرار می دهد،  جمع آوری کنید.
با توجه به اینکه نمونه باید از هر گونه میکروب و آلودگی خارجی دور بماند درب ظرف را سریعا ببندید و سریعا آنرا به بخش مورد نظر در آزمایشگاه دکتر برادران تحویل دهید.

توجه کنید که مواظب باشید سطوح خارجی ظرف آلوده نشود تا از منتشر شدن عفونت جلوگیری شود.

این نمونه گیری برای تشخیص عفونت در قسمت های تنفسی تحتانی جمع آوری می شود و سعی کنید برای اینکه دقت آزمایش بالا برود و متیجه مناسبی حاصل شود، ترشحات حلقی و آب دهان بجای نمونه جمع آوری نشود.

تمامی پرسنل آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان تلاش خود را برای بهتر انجام شدن آزمایش ها انجام می دهند، با رعایت نکات بالا می توانید به این امر کمک کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.