تصویر میکروسکوپی شگفت‌انگیز از سلول انسانی

تصویر میکروسکوپی شگفت‌انگیز از سلول انسانی

 تصویری که مشاهده می‌کنید به روزترین تصویر از یک سلول انسانی‌ست که با کرایوالکترون میکروسکوپی، NMR و X-ray گرفته شده است

Leave a Reply

Your email address will not be published.