تجهیزات

خانه / تجهیزات
Flow cytometry

Flow cytometry

نمونه سلولی مورد آنالیز به صورت پخش یکنواخت در آمده و توسط مایع ایزوتونیک تحت فشار وارد ستون باریکی که...

Tissue processor

Tissue processor

این دستگاه برای آماده سازی نمونه بافت های مورد نظر به صورت لایه نازک برای مطالعه توسط میکروسکوپ میباشد. برای...

AutoAnalyzer

AutoAnalyzer

این کار به وسیله مخلوط کردن، واکنش معرف و اندازه گیری رنگ سنجی در حضور جریان مداوم انجام می‌شود. اساس...

cobas

cobas

دستگاه Cobas e411 ، با بکارگیری تکنولوژی جدید الکتروکمیلومینسانس (ECL)، سطح بالایی از صحت و دقت را در سنجش آنالیت...

Bactec

Bactec

حجم اندک نمونه مورد استفاده برای کشت، خصوصا برای نوزادان و کودکان. دقت و حساسیت فوق العاده در تشخیص رشد...

atomic absorbtion

atomic absorbtion

فلزات سنگین مورد ازمایش مشتمل بر : سرب جیوه کادمیوم سلنیوم کروم نیکل مس منگنز ارسنیک

Inverted microscop

Inverted microscop

ازمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی دکتر برادران دارای Inverted microscopجهت ازمایشات پیوند اعضا اماده خدمت رسانی میباشد.

coagulometer

coagulometer

ازمایشگاه دکتر برادران مجهز به دستگاه coagulometerبرای انجام ازمایشات انعقادی از جمله factor 5-pro s-pro cو …میباشد.