تجهیزات

خانه / تجهیزات
Flow cytometry

Flow cytometry

نمونه سلولی مورد آنالیز به صورت پخش یکنواخت در آمده و توسط مایع ایزوتونیک تحت فشار وارد ستون باریکی که از مایع شیت پر شده است می‌گردد. محلول شیت اطراف مجرای باریک را احاطه کرده و نمونه مورد آنالیز به صورت یک جریان مرکزی از وسط محلول شیت به صورت سلول‌های تک تک و پشت […]

Tissue processor

Tissue processor

این دستگاه برای آماده سازی نمونه بافت های مورد نظر به صورت لایه نازک برای مطالعه توسط میکروسکوپ میباشد. برای استفاده ابتدا محفظه های دستگاه را از محلولهای لازم پر میکنند. سپس بافتها را در کپسولهای موم مانند سفید رنگی قرار میدهند و کپسولها را در ظروف جراگانه قرار میدهند. یک بازوی مکانیکی ظروف حاوی […]

AutoAnalyzer

AutoAnalyzer

این کار به وسیله مخلوط کردن، واکنش معرف و اندازه گیری رنگ سنجی در حضور جریان مداوم انجام می‌شود. اساس سنجش‌های این دستگاه اسپکتروفتومتری است بدین ترتیب که پس از جداسازی سرم خون، معرف مورد نظر (برای سنجش هر ترکیبی که باید سنجش شود بطور مثال قند خون)به سرم اضافه می‌شود و ترکیب نهایی به […]

cobas

cobas

دستگاه Cobas e411 ، با بکارگیری تکنولوژی جدید الکتروکمیلومینسانس (ECL)، سطح بالایی از صحت و دقت را در سنجش آنالیت ها امکان پذیر کرده است.

Bactec

Bactec

حجم اندک نمونه مورد استفاده برای کشت، خصوصا برای نوزادان و کودکان. دقت و حساسیت فوق العاده در تشخیص رشد میکرو ارگانیسم ها. ثابت نگه داشتن دمای رشد میکروارگانیسم ها هنگام رشد. دارا بودن مواد غذایی خاص برای رشد میکرو ارگانیسم ها که در محیط های معمولی رشد نمی کنند. دارا بودن رزین های مخصوص […]

atomic absorbtion

atomic absorbtion

فلزات سنگین مورد ازمایش مشتمل بر : سرب جیوه کادمیوم سلنیوم کروم نیکل مس منگنز ارسنیک

Inverted microscop

Inverted microscop

ازمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی دکتر برادران دارای Inverted microscopجهت ازمایشات پیوند اعضا اماده خدمت رسانی میباشد.

coagulometer

coagulometer

ازمایشگاه دکتر برادران مجهز به دستگاه coagulometerبرای انجام ازمایشات انعقادی از جمله factor 5-pro s-pro cو ...میباشد.