انجام ازمایش سرب در ازمایشگاه دکتر برادران

ازمایشگاه دکتر برادران اصفهان با پیشرفته ترین تجهیزات قادر به اندازه گیری میزان سرب بدن شما میباشد تا از بروز هرگونه بیماری جلوگیری کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.