الدسترون

الدسترون

یک هورمون مینرالو کورتیکوئید است که در ناحیه گلومرولوزا قشر غده فوق کلیه ساخته شده و تحت کنترل سیستم رنین -انژیوتانسین میباشد. افزایش اولیه الدسترون با هیپو کالمی افزایش ترشح الدسترون افزایش فشار خون و سرکوب میزان فعالیت رنین پلاسما مشخص میگردد.

⁉️امادگی بیمار :

متغیر های قبل از ازمایش که باید کنترل شوند شامل تعادل در سدیم سرم داروهای ضد فشار خون و زمان نمونه گیری میباشد.

کاربرد:
در بیماران مبتلا به هیپر الدوسترونیسم اولیه الدسترون خون و یا ادرار بالا بوده و نمونه رنین پلاسمای همزمان این بیماران بسیار پایین میباشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.