آزمایش فیبرونکتین جنینی

آزمایش فیبرونکتین جنینی

آزمایش فیبرونکتین جنینی در آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان

فیبرونکتین جنینی (fFN) یک پروتئین چسب مانند است که کودک در حال رشد کیسه آمنیوتیک را به رحم متصل می‌کند. فیبرونکتین جنینی در اوایل بارداری و در حین ایجاد این اتصال و نیز در انتهای بارداری وقتی که بدن برای زایمان آماده می‌شود، آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان  با آزمایش بر روی ترشحات واژن قابل سنجش است .
پس از هفته ۳۵ بارداری به طور طبیعی fFN شروع به شکستن می‌نماید و قابل آزمایش و سنجش است اگر بدن فرد باردار برای زایمان نارس آماده گردد fFN قبل از هفته ۳۵ نیز ممکن است قابل سنجش باشد.

مقادیر طبیعی fFN در نمودار زیر نشان داده شده است.

 آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان با تجهیزات دقیق و پیشرفته آماده انجام این تست می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.