آزمایشگاه دکتر برادران مورد تایید همه ایرلاین ها برای انجام تست pcr covid19می باشد.

آزمایشگاه دکتر برادران مورد تایید همه ایرلاین ها برای انجام تست pcr covid19می باشد.

به اطلاع می رسانیم،با توجه به بخشنامه های جدید عزیزانی که با هواپیمایی ترکیش ایرلاینز و سایر ایرلاین های هواپیمایی قصد سفر دارند،آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان در لیست آزمایشگاه های مورد تایید معاونت درمان و ایرلاین های هواپیمایی در خدمت شما عزیزان می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.