آزمايشگاه دكتر برادران اصفهان مورد تاييد كشور امارات متحده عربی

آزمايشگاه دكتر برادران اصفهان مورد تاييد كشور امارات متحده عربی

جديدترين اطلاعيه كشور امارات در مورد آزمايشگاه هاي مورد تاييد براي انجام تست PCR Covid19 قبل از پرواز به كشور امارات و حضور نام آزمايشگاه دكتر برادران در اين ليست

۱۲۰۵-MB-Emirates-new-approved-labs

Leave a Reply

Your email address will not be published.